Dzięki szczególnym umiejętnością kamieniarskim i doświadczeniu, jesteśmy w stanie podjąć się każdej renowacji starych i nowych nagrobków. Te umiejętności sprawiły, że uczestniczyliśmy m.in. w renowacjach poniemieckich nagrobków, pomników jak również nagrobków znanych osób pochowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Braliśmy udział w restauracji wielu szczecińskich zabytków. Efekty naszych prac znaleźć w Zamku Książąt Pomorskich, na Wałach Chrobrego i w wielu innych miejscach Szczecina.