Zamieściliśmy tu różne wzory głowic nagrobnych. Można wykorzystać je jako wzór dla głowicy montowanej na tradycyjnym nagrobku. W przypadku cmentarzy, gdzie nie stawiane są nagrobki tradycyjne można zamontować je na małym cokole.

  • 1/4